MR. JOHN NZUKI

image
MR. JOHN NZUKI
Designation
KITCHEN ASSISTANT
Email
john.nzuki@uonbi.ac.ke
Name

MR. JOHN NZUKI